Image

Nacionalni Parkovi


Nacionalni Parkovi


Izleti


Špilje


Mirila

Priroda je bogato nagradila područje Pakleničke rivijere okruživši je morem, planinama, rijekama, jezerima i otocima. Tolika raznolikost i bogatstvo pejzaža na tako malom prostoru rijetko se gdje susreću. Tako ćete na samo nekoliko minuta hoda od morske obale zakoračiti u planinski svijet Paklenice i Velebita. Brodom se možete otisnuti na morsku pučinu prema čarobnom Kornatskom otočju ili veličanstvenim klifovima zaljeva Telaščica. Rijeke Zrmanja, Krka i Una krške su ljepotice čiji veličanstveni kanjoni, pršteći slapovi i zelene obale svakog posjetitelja ostavljaju bez daha. Plitvička jezera, ukrašena raskošnim slapovima i gustim zelenim šumama, biser su ne samo hrvatske već i svjetske prirodne baštine, dok je Vransko jezero raj za promatrače ptica. Zbog svojih vrijednosti, sva ova područja su zaštićena i objedinjena u čak pet nacionalnih parkova i tri parka prirode.

Nacionalni park Paklenica

Između najvišeg vrhunca Velebita (Vaganski vrh, 1758 m) i obale Jadranskog mora, na površini od 95 km, prostire se Nacionalni park Paklenica. Najatraktivnije obilježje daju mu monumentalni kanjoni Velike i Male Paklenice, čije su okomite litice visoke i preko 400m, učinile Paklenicu svjetski poznatim alpinističkim odredištem.

Stare bukove šume, drugi po veličini u Europi rezervat crnog bora, tajanstvene špilje, endemično bilje, velik broj životinjskih vrsta oplemenjuju ovaj iskonski prirodni ambijent. NP Paklenica predstavlja izazov svakom ljubitelju prirode: izletniku, planinaru, alpinistu, avanturistu

www.paklenica.hr

Nacionalni park Kornati

Nacionalnim parkom je proglašen 1980. i tada je stavljen pod zaštitu. Ukupna površina parka je oko 220 km² a sastoji se od 89 otoka, otočića i hridi. Od površine parka, samo oko 1/4 je kopno, dok je preostali dio morski ekosustav.

Obiluje prirodnim i kulturnim posebnostima. Okomite litice “krune” kornatskih otoka okrenute prema otvorenom moru najpopularniji su fenomen ovoga parka. One su i staništa rijetkih vrsta.

Svijet kornatskoga podmorja otkriva pak neke druge zadivljujuće priče.

www.kornati.hr

Nacionalni park Krka

Krka je sedmi nacionalni park u Hrvatskoj poznat po velikom broju jezera i slapova. Dobio je ime po rijeci Krki koja je dio parka. Nacionalni park je lociran u središnjoj Dalmaciji nizvodno od Miljevaca, a samo par kilometara sjeveroistočno od grada Šibenika. Obuhvaća područje uz rijeku Krku koja izvire u podnožju planine Dinare kod Knina, teče kroz kanjon dug 75 km, protječe kroz Prokljansko jezero, te utječe u Šibenski zaljev. Prostire na 142 kvadratna kilometra, od kojih 25,6 kvadratnih kilometara čini vodena površina. Rijeka Krka danas ima 7 sedrenih slapova i njezine ljepote predstavljaju prirodni krški fenomen, koji se preporučuje posjetiti u proljeće i ljeti jer je tada u punom sjaju, a možete se i osvježiti u čistoj vodi.Krka je postao nacionalni park 24. siječnja 1985. godine i sedmi je po redu nacionalni park u Hrvatskoj.

Hidroelektrana Jaruga ispod slapa Skradinskog buka je druga najstarija hidroelektrana u svijetu i prva u Europi. Sagrađena je 28. kolovoza 1895., samo tri dana nakon prve svjetske hidroelektrane na slapovima Niagare.

www.npkrka.hr

Nacionalni park Plitvička jezera

Nacionalni park Plitvička jezera osobita je geološka i hidrogeološka krška pojava. Kompleks Plitvičkih jezera proglašen je nacionalnim parkom 8. travnja 1949. godine. To je najveći, najstariji i najposjećeniji hrvatski nacionalni park. Predstavlja šumovit planinski kraj u kojem je nanizano 16 manjih i većih jezera kristalne modrozelene boje. Jezera dobivaju vodu od brojnih rječica i potoka, a međusobno su spojena kaskadama i slapovima. Sedrene barijere, koje su nastale u razdoblju od desetak tisuća godina, jedna su od temeljnih osobitosti Parka. Poseban zemljopisni položaj i specifične klimatske značajke pridonijeli su nastanku mnogih prirodnih fenomena i bogatoj biološkoj raznolikosti. Sedreni sedimenti oblikovani su od pleistocena do danas u vrtačama i depresijama između okolnih planina. Gornja jezera na jugu pretežno se sastoje od dolomita, a Donja jezera na sjeveru od vapnenačkih stijena.

Prostrani šumski kompleksi, iznimne prirodne ljepote jezera i slapova, bogatstvo flore i faune, planinski zrak, kontrasti jesenjih boja, šumske staze i drveni mostići i još mnogo toga dio su neponovljive cjeline koju je i UNESCO proglasio svjetskom prirodnom baštinom, 1979. godine, među prvima u svijetu. Park je podijeljen na užu i širu zonu prema stupnju zaštite. Nalazi se na području dvije županije, 91% parka je u Ličko-senjskoj županiji, a 9% u Karlovačkoj županiji.

Na Plitvičkim jezerima nalazi se i izvor rijeke Korane, koja se napaja vodom iz jezera. Klima u nacionalnom parku je umjerena planinska.

www.np-plitvicka-jezera.hr

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Područje sjevernog Velebita je proglašeno nacionalnim parkom 9. lipnja 1999. godine. Raznovrsnost krških fenomena te biljnoga i životinjskoga svijeta samo su dio posebne slike ove prirodne cjeline. Unutar parka nalaze se strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi, koji predstavlja specifičan geomorfološki fenomen na kojemu je do sada otkriveno više od 150 jama. Lukina jama je jedna od najdubljih jama na svijetu (otkrivena 1999.), botanički rezervat “Visibaba” s nalazištem endemične hrvatske sibireje (Sibiraea altaiensis ssp. croatica), šumski rezervat Borov vrh, botanički rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa te glasoviti Velebitski botanički vrt. Na krajnjem jugu se nalazi posebni rezervat šumske vegetacije Štirovača.

Park je ispresijecan brojnim planinarskim stazama, od kojih je najpoznatija Premužićeva staza

www.np-sjeverni-velebit.hr

Park prirode Vransko Jezero

Park prirode Vransko jezero je jedan od 11 parkova prirode u Republici Hrvatskoj i obuhvaća Vransko jezero s okolicom. Proglašen je 1999. godine na površini od 57 km2

Vransko jezero je najveće prirodno jezero u Hrvatskoj. To je jezero zapravo krško polje ispunjeno vodom i rijedak primjer kriptodepresije. U parku je dosada zabilježeno oko 235 vrsta ptica, od čega 102 gnjezdarice (ponajviše ptica močvarica), dok je ostalima jezero odmorište prilikom selidbe ili zimovalište. Prema procjenama u parku za jesenje selidbe dnevno boravi između 20.000 i 200.000 ptica. Posebnost parka je i bogatstvo ribe te razvijeni sportski ribolovni turizam. Dominantna karakteristika Parka je posebni ornitološki rezervat, gotovo netaknutih prirodnih staništa ptica vodarica, rijetkog močvarnog sustava, velike bioraznolikosti, izuzetne znanstvene i ekološke vrijednosti.

Sjeverozapadni dio jezera je 1983. godine proglašen posebnim ornitološkim rezervatom i uvršten u popis važnih ornitoloških područja u Europi. Park prirode je 2013. godine uvršten u popis zaštićenih močvarnih područja Ramsarskom konvencijom.

www.vransko-jezero.hr

Park prirode Telaščica

Uvala Telašćica, okružena s 13 otoka i otočića te sa čak 6 otočića unutar uvale, smještena je u jugoistočnom dijelu otoka Dugi otok. Ističe se iznimnom ljepotom, bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta, geološkim i geomorfološkim fenomenima, vrijednim zajednicama morskog dna te zanimljivim arheološkim nasljeđem. Područje Parka prirode Telašćica je područje bogato suprotnostima, tihim i mirnim plažama i položenom obalom s jedne strane i divljim strmim klifovima s druge strane, područje šuma alepskog bora i hrasta crnike s jedne strane, te ogoljelog kamenjara s druge, područje obrađenih polja prekrivenih vinogradima i maslinicima, ali i područje degradiranih oblika vegetacije koja prekriva suha staništa….

www.telascica.hr

Park prirode Velebit

Velebit je najveća hrvatska planina(2.274km2) duboko utkana u prostor, život i svijest hrvatskog naroda. Zbog dojmljive ljepote krajolika, raznolikosti reljefnih oblika, flore i faune te očuvane prirode 1981.g. proglašena je Parkom prirode. O stoljećima čovjekova suživota s tom mitskom planinom svjedoče mnogoborjne planinske staze, povijesne građevine, stare kraljevske ceste, utvrde i sakralni spomenici. Godine 1978. UNESCO kroz svoj program „Čovjek i biosfera“ uvrštava planinu Velebit u mrežu svjetskih rezervata biosfere…

www.velebit.hr