Image

Apartmani

Zgrada A

Apartman 01 ____ 55m2, 2 spavaće sobe, 4+1 ležaj
Apartman 02 ____ 40m2, 1 spavaća soba, 3+1 ležaj
Apartman 03 ____ 47m2, 2 spavaće sobe, 4+1 ležaj
Apartman 04 ____ 40m2, 1 spavaća soba, 3+1 ležaj
Apartman 05 ____ 47m2, 2 spavaće sobe, 4+1 ležaj

Zgrada B

Apartman 11 ____ 32m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj
Apartman 12 ____ 31m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj
Apartman 13 ____ 35m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj
Apartman 21 ____ 32m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj
Apartman 22 ____ 31m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj
Apartman 23 ____ 35m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj
Apartman 31 ____ 32m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj
Apartman 32 ____ 31m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj
Apartman 33 ____ 35m2, 1 spavaća soba, 2+1 ležaj

Cjenik

Cjenik svih apartmana